Bảng giá Thuốc hóa chất

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Saponin Trung Quốc Saponin Trung Quốc 11.000 /kg 24-06-2016
Vôi nung CaO Vôi nung CaO 3.000 /kg 24-06-2016
Bionic Shrimp Bionic Shrimp 200.000 /100g 28-12-2018