Giá Vôi nung CaO

3.000 đồng/kg

Vôi nung CaO giá 3.000 đồng/kg cập nhật ngày 24-06-2016, Tăng 50 đồng so với lần trước.

Vôi nung CaO

Biểu đồ thống kê giá Vôi nung CaO theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Vôi nung CaO

06:12:02 24-06-2016 3.000 đ 50 Tepbac
06:38:37 06-04-2016 2.950 đ 150 Tepbac
14:15:09 01-10-2015 3.100 đ 100 Tepbac
07:58:33 15-08-2015 3.000 đ Tepbac
10:48:17 25-06-2015 3.000 đ Tepbac
22:39:07 06-05-2015 3.000 đ Tepbac
11:09:42 01-04-2014 3.000 đ Tepbac
11:50:21 26-02-2014 3.000 đ Tepbac
19:47:39 09-02-2014 3.000 đ Tepbac
06:48:03 31-12-2013 3.000 đ Tepbac
10:07:46 10-11-2013 3.000 đ Tepbac
22:39:12 30-10-2013 3.000 đ Tepbac
18:50:59 13-10-2013 3.000 đ Tepbac
19:13:31 02-10-2013 3.000 đ Tepbac
08:49:45 28-09-2013 3.000 đ Tepbac
20:01:19 11-09-2013 3.000 đ Tepbac
08:42:18 04-08-2013 3.000 đ Tepbac
06:34:28 06-07-2013 3.000 đ Tepbac
20:54:53 27-05-2013 3.000 đ 3.000 Tepbac

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!