Giá Cá chẽm tại chợ 1kg/con

Cá chẽm tại chợ 1kg/con giá: 92.000 đồng/kg, cập nhật ngày 24-06-2016, không đổi 0 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá chẽm tại chợ 1kg/con theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 24-06-2016 92.000 đ
Ngày 06-04-2016 92.000 đ 4.000
Ngày 01-10-2015 88.000 đ -2.000
Ngày 15-08-2015 90.000 đ
Ngày 06-05-2015 90.000 đ 10.000

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!