Giá Thức ăn cá tra

18.500 đồng/kg

Thức ăn cá tra giá 18.500 đồng/kg cập nhật ngày 26-02-2024, Tăng 100 đồng so với lần trước.

Thức ăn cá tra

Biểu đồ thống kê giá Thức ăn cá tra theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Thức ăn cá tra

10:00:05 26-02-2024 18.500 đ 100 Tepbac
15:33:01 20-05-2023 0 đ vtai809 Cà Mau
08:54:50 17-05-2023 1.000 đ nhienhuynh Cà Mau
08:54:49 17-05-2023 1.000 đ nhienhuynh Cà Mau
08:54:48 17-05-2023 1.000 đ nhienhuynh Cà Mau
08:54:25 17-05-2023 1.000 đ nhienhuynh Cà Mau
08:54:00 17-05-2023 1.000 đ nhienhuynh Cà Mau
08:51:54 17-05-2023 1.000 đ nhienhuynh Cà Mau
08:51:51 17-05-2023 1.000 đ nhienhuynh Cà Mau
02:46:47 06-12-2021 18.400 đ 1.000 Tepbac
20:20:27 08-11-2021 17.400 đ 4.500 Tepbac
10:14:33 24-10-2018 12.900 đ 420 Tepbac
14:08:46 05-09-2018 12.480 đ 520 Tepbac
06:11:40 24-06-2016 13.000 đ 200 Tepbac
06:38:07 06-04-2016 13.200 đ 800 Tepbac
10:47:36 25-06-2015 14.000 đ 500 Tepbac
22:38:29 06-05-2015 14.500 đ 100 Tepbac
11:51:04 26-02-2014 14.400 đ Tepbac
19:48:25 09-02-2014 14.400 đ Tepbac
21:43:20 19-01-2014 14.400 đ Tepbac
06:49:44 31-12-2013 14.400 đ Tepbac
10:07:28 10-11-2013 14.400 đ Tepbac
18:16:09 02-11-2013 14.400 đ 14.400 Tepbac

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!