Loại Giá Ngày
Tôm sú 30 con (ao) 240.000 -10.000 21-09
Tôm sú loại 20 con tại ao 28.000 -227.000 21-09
Cá lóc nuôi tại ao 31.000 2.000 11-09
Cá tra tại ao 23.500 1.500 08-09
Ếch (tại trại) 27.000 27.000 20-07
Cá thát lát còm 34.000 13-07
Tôm càng xanh tại ao 250.000 46.000 11-07
Cá điêu hồng tại ao 28.000 -1.000 11-07
Cá lóc nuôi tại ao 29.000 11-07
Cá thát lát còm 34.000 11-07
Cá tra tại ao 22.000 11-07
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 110.000 10.000 31-05
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 100.000 16-05
Cá tra tại ao 26.500 4.500 16-05
Tôm hùm tại bè 750.000 04-05
Cá tra tại ao 29.000 7.000 28-04
Cá tra tại ao 26.500 4.500 25-04
Cá he giống 50con/kg 50.000 50.000 24-04
Cá tra 2,0 cm 1.300 90 20-04
Cá tra 1,5 cm 1.500 200 20-04