Giá Tôm sú Post 15

Tôm sú hôm nay giá 145 đồng/con loại Tôm sú Post 15 ghi nhận từ ngày 09-01-2022 bởi Yenduy tại khu vực Bạc Liêu.

Tôm sú Post 15

Biểu đồ thống kê giá Tôm sú Post 15 theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Tôm sú Post 15

20:30:23 09-01-2022 145 đ Yenduy Bạc Liêu
02:38:23 06-12-2021 120 đ 32 Tepbac
06:07:29 24-06-2016 152 đ Tepbac
13:18:48 10-06-2016 152 đ 2 Tepbac
19:17:42 06-04-2016 150 đ 10 Tepbac
14:01:05 01-10-2015 140 đ 4 Tepbac
07:47:03 15-08-2015 144 đ 1 Tepbac
19:54:39 15-06-2015 143 đ 3 Tepbac
09:16:02 31-05-2015 140 đ Tepbac
22:36:20 06-05-2015 140 đ Tepbac
22:05:29 20-05-2014 140 đ Tepbac
12:46:42 05-05-2014 140 đ 20 Tepbac
10:53:04 01-04-2014 120 đ Tepbac
11:42:37 26-02-2014 120 đ 25 Tepbac
19:29:49 09-02-2014 95 đ 10 Tepbac
21:30:28 19-01-2014 85 đ Tepbac
06:59:08 31-12-2013 85 đ Tepbac
08:19:07 27-11-2013 85 đ Tepbac
09:50:36 10-11-2013 85 đ Tepbac
22:30:08 30-10-2013 85 đ 5 Tepbac
18:39:34 13-10-2013 80 đ Tepbac
18:56:58 02-10-2013 80 đ Tepbac
20:04:02 11-09-2013 80 đ Tepbac
21:11:33 20-02-2013 80 đ 50 Tepbac
09:55:27 13-07-2012 30 đ 10 Tepbac
10:38:27 04-06-2012 40 đ 10 Tepbac
23:34:04 01-05-2012 30 đ 20 Tepbac
10:47:30 28-02-2012 50 đ 50 Tepbac

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!