Giá Tôm sú 40 con (ao)

Tôm sú 40 con (ao) giá: 140.000 đồng/kg, cập nhật ngày 17-09-2020, không đổi 0 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm sú 40 con (ao) theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 17-09-2020 140.000 đ
Ngày 16-09-2020 140.000 đ -10.000
Ngày 26-08-2020 150.000 đ -5.000
Ngày 21-08-2020 155.000 đ 5.000
Ngày 03-08-2020 150.000 đ -30.000

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!