Tôm sú 40 con (ao)

Giá Tôm sú 40 con (ao)

Tôm sú 40 con (ao) giá: 155.000 đồng/kg, cập nhật ngày 16-06-2021, không đổi 0 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm sú 40 con (ao) theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 16-06-2021 155.000 đ
Ngày 10-06-2021 155.000 đ 5.000
Ngày 04-06-2021 150.000 đ -10.000 MIN
Ngày 26-05-2021 160.000 đ 5.000
Ngày 25-05-2021 155.000 đ -10.000

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!