Giá Tôm sú 40 con (ao)

Tôm sú 40 con (ao) giá: 220.000 đồng/kg, cập nhật ngày 27-05-2020, không đổi 0 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm sú 40 con (ao) theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 27-05-2020 220.000 đ MAX
Ngày 21-05-2020 220.000 đ 40.000
Ngày 13-05-2020 180.000 đ 30.000
Ngày 15-04-2020 150.000 đ -3.000
Ngày 17-02-2020 153.000 đ -4.000

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!