Giá Tôm sú 40 con (ao)

Tôm sú 40 con (ao) giá: 170.000 đồng/kg, cập nhật ngày 23-02-2021, không đổi 0 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm sú 40 con (ao) theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 23-02-2021 170.000 đ
Ngày 19-02-2021 170.000 đ
Ngày 17-02-2021 170.000 đ 10.000
Ngày 04-02-2021 160.000 đ
Ngày 02-02-2021 160.000 đ -40.000

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!