Giá Tôm sú 40 con (ao)

Tôm sú 40 con (ao) giá: 160.000 đồng/kg, cập nhật ngày 20-11-2020, tăng 10.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm sú 40 con (ao) theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 20-11-2020 160.000 đ 10.000
Ngày 21-10-2020 150.000 đ -5.000
Ngày 12-10-2020 155.000 đ -5.000
Ngày 07-10-2020 160.000 đ
Ngày 25-09-2020 160.000 đ 20.000

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!