Cá hắc kỳ

: Black phantom tetra
: Hyphessobrycon megalopterus Eigenmann, 1915
: Hắc kỳ
Phân loại
Hyphessobrycon megalopterusEigenmann, 1915
Ảnh Cá hắc kỳ
Đặc điểm

Cá hắc kỳ có thân màu trắng trong, sau nắp mang có 1 vệt đen lớn xen kẽ một đốm xanh lơ nổi bật. Vây lưng giương cao với mảng màu đen lớn đặc trưng, vây đuôi màu đen. Vây bụng và vây hậu môn màu đỏ nhạt (ở cá cái) đến trắng xám (ở cá đực).

Phân bố

Nguồn gốc: Cá nhập nội khoảng năm 2000 và đã sản xuất giống trong nước.

Phân bố: Nam Mỹ: từ Paraguay đến Braxin.

Tập tính

Tầng nước ở: Mọi tầng nước.

Chăm sóc: Cá dễ nuôi, thích hợp cho người mới nuôi cá cảnh.

Thức ăn: Cá ăn tạp bao gồm trùng chỉ, giáp xác, côn trùng, thức ăn viên, ..

Sinh sản

Sinh sản: Cá dễ sinh sản trong bể nuôi, đẻ trứng phân tán, trứng dính trên giá thể cây thủy sinh.

Hiện trạng

Cá nuôi làm cảnh. Mức độ phổ biến ít, mức độ ưa chuộng trung bình, giá 5 ngàn đồng/con.

Tài liệu tham khảo

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Black_phantom_tetra
2. Vũ Cẩm Lương, 2009. Cá cảnh nước ngọt. Nhà xuất bản Nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh.
3. http://fishviet.com/fishviet/index.php?page=fishspecies

 

Cập nhật ngày 07/02/2013
bởi Trung Hiếu
Xem thêm