Cá hồng nhung

: Jewel tetra
: Hyphessobrycon eques Steindachner, 1882
: Hồng tử kỳ
Phân loại
Hyphessobrycon equesSteindachner, 1882
Ảnh Cá hồng nhung
Đặc điểm

Cá hồng nhung có nền thân màu vàng cam với 1 đốm đen đặc trưng sau nắp mang. Các vây màu đỏ cam, riêng vây lưng có 1 màu đen lớn và mép vây hậu môn có viền đen.

Phân bố

Nguồn gốc: Cá nhập nội từ thập niên 80 và đã sản xuất giống phổ biến trong nước.

Phân bố: Nam Mỹ

Tập tính

Tầng nước ở: Giữa.

Chăm sóc: Cá dễ nuôi, thích hợp môi trường nước có tính axit nhẹ.

Thức ăn: Cá ăn tạp từ thực vật đến giáp xác, trùng, côn trùng, thức ăn viên, ...

Sinh sản

Sinh sản: Cá dễ sinh sản trong bể nuôi, đẻ trứng phân tán, trứng dính trên giá thể cây thủy sinh.

Hiện trạng

Cá nuôi làm cảnh. Cá phổ biến trung bình, mức độ ưa chuộng trung bình, giá 5-7 ngàn đồng/con.

Tài liệu tham khảo

1. Vũ Cẩm Lương, 2009. Cá cảnh nước ngọt. Nhà xuất bản Nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Serpae_tetra

Cập nhật ngày 08/02/2013
bởi Trung Hiếu
Xem thêm