!

Bổ sung khoáng chất cho nuôi tôm siêu thâm canh

Tác giả: THTV | Đóng góp bởi: THTV
24-01-2018 | LELINH | 1645 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Chuyên gia hướng dẫn việc bổ sung khoáng cho tôm nuôi hệ thống thâm canh và siêu thâm canh.
Bình luận