!

Người nuôi tôm cần làm khi thời tiết biến đổi thất thường

Tác giả: THTV | Đóng góp bởi: THTV
08-05-2018 | LELINH | 1135 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Chuyên gia tư vấn những biện pháp cần làm khi nuôi tôm trong điều kiện biến đổi khí hậu

Bình luận