!

Để nuôi tôm đáy lót lưới mành hiệu quả

Tác giả: THTV | Đóng góp bởi: THTV
26-06-2018 | LELINH | 1702 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Trung tâm khuyến nông tỉnh Trà Vinh chia sẽ kinh nghiệm nuôi tôm trải bạt đáy lót lưới mành và mô hình nuôi tôm hoàn toàn lót lưới mành.

Bình luận