!

Giảm giá thành cho tôm nuôi và biện pháp lựa chọn tôm giống chất lượng

Tác giả: THTV | Đóng góp bởi: THTV
25-07-2018 | LELINH | 1722 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Phóng sự THTV về các biện pháp giảm giá thành cho tôm nuôi vừa đảm bảo an toàn dịch bệnh và phương pháp lựa chọn tôm giống.

Bình luận