!

Một số khuyến cáo giảm thiệt hại do dịch bệnh trên tôm

Tác giả: THTV | Đóng góp bởi: THTV
07-09-2018 | LELINH | 733 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh trên tôm nuôi, Chi cục thú Y tỉnh Trà Vinh đã đưa ra những khuyến cáo giúp người nuôi phòng bệnh cho tôm và giảm thiệt hại do dịch bệnh gây ra. 

Bình luận