!

Biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại lúa trên đất nuôi tôm

Tác giả: BLTV | Đóng góp bởi: BLTV
05-10-2018 | LELINH | 1226 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho nông dân trong sản xuất lúa trên đất nuôi tôm đạt hiệu quả cao. Tọa đàm với chuyên đề "Những biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại lúa trên đất nuôi tôm"

Bình luận