Tuyển dụng chính thức từ FEED ONE


Nhân viên bán hàng

Thỏa thuận 1
Lô B5, CCN Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao lãnh, Đồng Tháp
Tài xế xe nâng, xe xúc, xe ben, xe cube

Thỏa thuận 25
Lô B5, CCN Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao lãnh, Đồng Tháp
Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật bán hàng

Thỏa thuận 1
Lô B5, CCN Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao lãnh, Đồng Tháp
Giới thiệu

Lô B5, CCN Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
02773891166
info@vinhhoan.com