Liên quan thủy sản

Hà Tâm Phát 14 - T07

Nhân viên QC nhà máy thức ăn thủy sản

Thỏa thuận Châu thành, tiền giang xem
APA. CO.,LTD 14 - T07

Nhân viên thu mua

Thỏa thuận Long An xem
APA. CO.,LTD 14 - T07

Công nhân sản xuất

Thỏa thuận Long An xem
Vinhthinh Biostadt JSC 05 - T07

Nhân Viên Tư Vấn Chuyển Giao Kỹ Thuật Ương Tôm Mật Độ Cao (Raceway)

Thỏa thuận toàn quốc xem
Vagen 19 - T06

Nhân viên kỹ thuật - thương mại

Thỏa thuận Toàn quốc xem
VIETGIAPHUC 19 - T06

Công Tác Viên

Thỏa thuận Toàn quốc xem
Sando.LTD 15 - T06

Nhân viên kỹ thuật- thương mại

Thỏa thuận Bình Dương xem
Vinhthinh Biostadt JSC 13 - T06

Nhân viên kĩ thuật Raceway

Thỏa thuận toàn quốc xem
Vinhthinh Biostadt JSC 22 - T05

Nhân viên kĩ thuật Raceway

Thỏa thuận toàn quốc xem
DNTN Nguyễn Cường 21 - T05

Kỹ thuật nuôi cấy tảo

10.000.000 Vạn Ninh, Khánh Hoà xem