Tuyển dụng chính thức từ Thịnh Á


NHÂN VIÊN KINH DOANH THUỐC THỦY SẢN

Thỏa thuận 0
Miền Trung, Miền Đông, Miền Nam
NHÂN VIÊN KINH DOANH, LAB THUỐC THỦY SẢN

15.000.000 20
Miền Trung, Miền Đông, Miền Nam
NHÂN VIÊN KINH DOANH THUỐC THỦY SẢN

Thỏa thuận 0
Miền Trung, Miền Đông, Miền Nam
Nhân viên kinh doanh thuốc thủy sản

10.000.000 20
Miền Trung, Miền Đông, Miền Nam
Giới thiệu

Số 5, KCN Giang Điền, H.Trảng Bom, Đồng Nai
02518966224
http://asifac.com.vn/