Tuyển dụng chính thức từ Anova


Nhân viên kinh doanh thuốc thủy sản

Thỏa thuận 3
Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Nhân viên kinh doanh thuốc thú y

Thỏa thuận 3
Trao đổi khi phỏng vấn
Giới thiệu

36 Đại Lộ Độc Lập, KCN VN-Singapore, Thuận An, Bình Dương
02743782700
anova.com.vn
info@anova.com.vn