Pilmico

Công ty cổ phần Thức Ăn Chăn Nuôi Pilmico Việt Nam
Địa chỉ: Quốc lộ 30, Cụm công nghiệp Thanh Bình, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0673541787
Website: http://pilmicovhf.vn
Email: info@pilmicovhf.vn
12
Tháng 03
Nhân viên Kinh doanh Thức ăn Thủy sản
Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7
Đồng Bằng Sông Cửu Long & Miền Đông
04
Tháng 04
Nhân viên Kinh doanh Thức ăn Thủy sản
Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10
Miền Đông và các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long
17
Tháng 02
Nhân viên Kinh doanh Thức ăn Thủy sản
Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10
Đồng Bằng Sông Cửu Long