Tuyển dụng chính thức từ Pilmico


Nhân viên Kinh doanh Thức ăn Cá vảy

Thỏa thuận 20
Các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long
Nhân viên Kinh doanh Thức ăn Thủy sản

Thỏa thuận 7
Đồng Bằng Sông Cửu Long & Miền Đông
Nhân viên Kinh doanh Thức ăn Thủy sản

Thỏa thuận 10
Miền Đông và các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long
Nhân viên Kinh doanh Thức ăn Thủy sản

Thỏa thuận 10
Đồng Bằng Sông Cửu Long
Giới thiệu

Quốc lộ 30, Cụm công nghiệp Thanh Bình, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
0673541787
http://pilmicovhf.vn
info@pilmicovhf.vn