Tuyển dụng chính thức từ INTRON


Nhân viên kinh doanh thuốc thủy sản

Thỏa thuận 5
Ninh Thuận - Bình Thuận, Bình Định - Phú Yên; Quảng Nam - Quảng Ngãi; Long An - Tiền Giang - Hồ Chí Minh; Bến Tre.
Giới thiệu

S14 đường 19 SADECO Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh
02836366229
http://www.intronlifesciences.com
info.vietnam@intronlifesciences.com