Bài giảng chế biến cá thịt

Tác giả:

Đại học Đà Nẵng, 2008

Ngày đăng: 02-04-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
Bài giảng chế biến cá thịt
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
zar 5.29MB | 2411 | 116 | hieuqt

Chương I: Các tính chất của cá thịt và 1 số đặc điểm về CN hóa học
1.1 Cấu trúc của cá thịt
1.2 Hóa học của cá thịt
1.2.1 Hóa học của cá thịt
1.2.1.1 Những đặc điểm hóa học của cá thịt
1.2.1.2 Protit và Lipit của cá thịt
1.2.2 Hóa học của thịt động vật
1.3 So sánh đặc tính công nghệ hóa học về cá với những nhóm có sinh thái khác
1.3.1 Protit
1.3.2 Chất béo
1.3.3 Chất Khoáng
1.3.4 Vitamin
1.3.5 Giá trị thực phẩm của cá
1.4 Sự khác biệt giữa thịt cá và thịt động vật sống trên cạn
Chương II : Các biến đổi sinh hóa của thịt cá và thịt gia súc
2.1 Các biến đổi sinh hóa và các tính chất hóa keo của thịt cá
2.1.1 Những biến đổi của thịt cá khi lên bờ (cá sống)
2.1.2 Những biến đổi sau khi cá chết
2.1.2.1 Những biến đổi cảm quan
2.1.2.2 các biến đổi chất lượng
2.1.2.3 Các biến đổi tự do phân giải
2.1.2.4 Các biến đổi do vi khuẩn
2.1.2.5 Ôi dầu
2.1.2.6 Các biến đổi lý học
2.1.3 Các tính chất hóa keo của thịt cá
2.2 Các biến đổi sinh hóa của thịt cá
Chương III. Chất lượng, đánh giá chất lượng và thời gian bảo quản cá ướp lạnh
Chương IV. Công nghệ gia công sơ bộ
Chươntg V. Công nghiệp chế biến hiện đại cá, thịt

 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm