Mekong giant fish species: on their management and biology

Tác giả:

Mekong River Commission, 2002

Ngày đăng: 30-11-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Mekong giant fish species: on their management and biology
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.75MB | 1824 | 39 | ltxuyen2010
Mattson,  Niklas  S.,  Kongpheng  Buakhamvongsa,  Naruepon  Sukumasavin,  Nguyen  Tuan,  and  Ouk Vibol. 2002. Cambodia Mekong giant fish species: on their management and biology. MRC Technical Paper No. 3, Mekong River Commission, Phnom Penh. pp. 29. ISSN: 1683-1489.
 
Đây là báo cáo về các loài cá kích thước lớn ở sông Mêkong như cá Hô, cá Tra dầu, cá Trà sóc. Các loài cá trên có thể đạt đến kích thước hơn 1m.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm