Thu thập một số loài tảo đơn bào sử dụng trong sản xuất giống động vật thân mềm

Tác giả:

Nguyễn Văn Công và Pattarawan Chanakul, 2013

Ngày đăng: 09-12-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Thu thập một số loài tảo đơn bào sử dụng trong sản xuất giống động vật thân mềm
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.44MB | 1265 | 29 | ltxuyen2010
Đánh giá được các loài tảo đơn bào thường được sử dụng trong sản xuất giống động vật thân mềm khu vực nghiên cứu, đưa ra các kỹ thuật lấy nguồn giống, nhân giống, phương pháp lưu giữ giống, điều kiện nuôi trồng và kỹ thuật nhân nuôi sinh khối. Đánh giá được một số vấn đề về hiện tượng tàn tụi khi nuôi sinh khối các loài tảo đơn bào. Đặc biệt sử dụng thuật toán học tính lượng tảo cần dùng cho nuôi các động vật thân mềm. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm