Xây dựng mô hình nuôi tôm sú (Pennaeus monodon) và tôm thẻ chân trắng (Liptopenaeus vannamei) thâm canh quy mô nông hộ tại Trà Vinh

Tác giả:

Nguyễn Văn Phụng và ctv, 2013

Ngày đăng: 25-12-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Xây dựng mô hình nuôi tôm sú (<i>Pennaeus monodon</i>) và tôm thẻ chân trắng (<i>Liptopenaeus vannamei</i>) thâm canh quy mô nông hộ tại Trà Vinh
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 5.45MB | 1461 | 131 | ltxuyen2010
Tiger shrimp (Pennaeus monodon)  and white-leg shrimp (Liptopenaeus vannamei) intensive culture  model  was  carried  out  at  My  Long  Nam  commune,  CauNgang  district, TraVinhprovince in 2012. Six earth ponds included three tiger shrimp ponds and three white-leg  shrimp  pondswith  total  area  of  19.500m2 were  used  in  this  model.  White-leg shrimpstocking size was PL12 and tiger shrimp was PL15, rearing density was from 30 to 50 individual/m2. Water  quality  such  as  temperature,  pH,  turbidity(cm),Dessolved  Oxygen, N-NH 3 , N-NO 3 , N-NO 2 were found in the rangesuitableforshrimp farming. Survey results on the algal species composition did not affect to the development of shrimp growth. 
 
Tiger shrimp was affected by WSSV after two months while white-leg shrimpyield achieved 1,900 – 7,800 kg per ha, body size, survial rate, the profitwas 9.9 -16.5 gram per individual, 29.4 – 93.3%, 41,606,000–84,782,800 VND per ha,respectively. Profit rate fluctuated from 27-51%.  Results  showed  that  white-leg  shrimp  was  bringing  high  economic  efficiency  to 
compare with tiger shrimp while early mortality disease had been happening. Those results are importance data and value experiences for next studies. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm