PhD thesis: Optimisation of Artemia biomass production in salt ponds in Vietnam and use as feed ingredient in local aquaculture

Tác giả:

Nguyen Thi Ngoc Anh, 2009

Ngày đăng: 31-12-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
PhD thesis: Optimisation of Artemia biomass production in salt ponds in Vietnam and use as feed ingredient in local aquaculture
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1.437MB | 1446 | 42 | ltxuyen2010
Anh, N.T.N. (2009) Optimisation of Artemia biomass production in salt ponds in Vietnam and use as feed ingredient in local aquaculture. PhD thesis, Ghent University, Belgium.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm