Đánh giá khả năng thay thế bột cá của Pro-Pep F trong thức ăn của cá rô phi đỏ (Oreochromis spp.) trong giai đoạn giống

Tác giả:

Nguyễn Trung Tính và Nguyễn Như Trí, 2013

Ngày đăng: 04-01-2014
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Đánh giá khả năng thay thế bột cá của Pro-Pep F trong thức ăn của cá rô phi đỏ (<i>Oreochromis spp.</i>) trong giai đoạn giống
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.27MB | 926 | 55 | ltxuyen2010
The study was carried out in a recirculation system of the Experimental Station, Faculty of Fisheries, Nong Lam University to evaluate the feasibility of using Pro-pep F as a fish meal replacer  in  practical  diets  of  the  red  tilapia  (Oreochromis  spp.)  juvenile.  This  experiment consisted of 5 treatments: Treatment 1 (Fish meal: 12%; Pro-Pep F: 0%, served as a control treatment); Treatment 2 (Fish meal: 6%; Pro-Pep F: 7.2%); Treatment 3 (Fish meal: 0%; Pro-Pep F: 14.4%); Treatment 4 (Fish meal: 6%; Pro-Pep F: 6%); Treatment 5 (Fish meal: 0%; Pro-Pep F: 12%). Fish with initial weight of 5.0 g were randomly stocked into 80-L fiberglass tanks at 15fish/tank. There were 4 replicates for each treatment. The results showed that final mean weight, FCR and survival rate of the red tilapia in all 5 treatments were not significantly different (P>0.05). However these values belonged to Pro-Pep F supplementation treatments were  higher  than  that  of  the  control  treatment.  The  results  indicated  that  Pro-Pep  F  could completely replace fish meal in practical diets for red tilapia juvenile.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm