Logging productivity and production function in Alabama, 1995 to 2000

Tác giả:

Nguyen Minh Duc et al, 2009

Ngày đăng: 16-02-2014
Đóng góp bởi:
Logging productivity and production function in Alabama, 1995 to 2000
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.47MB | 1142 | 6 | ltxuyen2010
Logging costs are a large proportion of the wood material cost for forest industries. The efficiency and productivity of the logging industry are important factors in the competitive- ness of the forest industry in the regional and international marketplace. This paper analyzes logging productivity in Alabama using data from a mail survey that was sent to firm owners, co-owners, or firm managers in 2000. The labor and machine cost productivities discussed were calculated by firm size, machine type, and products. The contribution and substitution between labor and machine cost were estimated using the ordinary least square econometric method.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm