Economic Contribution of Fish Culture to Farm Income in Southeast Vietnam

Tác giả:

Nguyen Minh Duc, 2008

Ngày đăng: 16-02-2014
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Economic Contribution of Fish Culture to Farm Income in Southeast Vietnam
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.246MB | 1113 | 11 | ltxuyen2010
Rural  aquaculture  is  the  farming  of  aquatic  organisms  with  extensive  and  semi-intensive husbandry practised by small-scale rural households for their consumption and income. From a field survey in Southeast Vietnam, using enterprise budget analysis and nonparametric tests with indices of change, adoption, and agreement, this study justifies that rural aquaculture is a good option  for  rural  development,  making  an  important  contribution  to  farm  income  with  a  high adoption rate among poor farmers. Fish farmers have gained an increased level of satisfaction by means  of  fish  culture  production  growth  along  with  corresponding  economic  gains.  This enterprise continues to play an increasing important role in their livelihoods and has potential to develop further in the area. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm