Ảnh hưởng của thức ăn khác nhau lên hoạt tính của men trypsin và chymotrypsin ở cá bống tượng bột (Oxyeleotris marmoratus)

Tác giả:

Mai Viết Văn và ctv, 2006

Ngày đăng: 09-05-2015
Đóng góp bởi: duynhut
Ảnh hưởng của thức ăn khác nhau lên hoạt tính của men trypsin và chymotrypsin ở cá bống tượng bột (<i>Oxyeleotris marmoratus<i>)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.257MB | 816 | 15 | duynhut
Thí nghiệm nhằm khảo sát sự ảnh hưởng của các loại thức ăn khác nhau lên hoạt tính trypsin và chymotrypsin ở cá bống tượng bột. Các nghiệm thức đã được bố trí với 2 loại thức ăn là thức ăn tươi sống và thức ăn nhân tạo B.P trong môi trường ương nước xanh và nước trong. Thức ăn tươi sống và thức ăn nhân tạo được cho ăn với mật độ 5 cá thể/mL và 30 hạt/mL. Hoạt tính của trypsin và chymotrypsin ở cá bống tượng bột được cho ăn với các loại thức ăn khác nhau trong môi trường ương nuôi nước trong rất thấp: 3.635-3.916U/mg mẫu cá và 1.034-1.204U/mg mẫu cá. Trong khi đó hoạt tính trypsin và chymotrypsin ở cá ương trong môi trường nước xanh với cùng loại thức ăn ở trên thì cao hơn: 5.274-5.873U/mg mẫu cá và 1.556-2.236U/mg mẫu cá. Giữa các nghiệm thức sử dụng nước xanh, thì hoạt tính trypsin và chymotrypsin đạt cao nhất khi cá được cho ăn thức ăn tươi sống (copepods trộn với rotifer). Tuy nhiên, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về hoạt tính trypsin và chymotrypsin giữa các nghiệm thức ương trong cùng một môi trường. Ðiều này chứng tỏ không có ảnh hưởng của thức ăn tươi sống và thức ăn nhân tạo lên hoạt tính của trypsin và chymotrypsin ở cá bống tượng bột. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm