Ảnh hưởng của hàm lượng đạm đến sức sinh sản của cá ông tiên (Pterophyllum scalare)

Tác giả:

Bùi Minh Tâm và ctv, 2006

Ngày đăng: 09-05-2015
Đóng góp bởi: duynhut
Ảnh hưởng của hàm lượng đạm đến sức sinh sản của cá ông tiên (<i>Pterophyllum scalare<i>)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.267MB | 722 | 6 | duynhut
Nghiên cứu nhằm theo dõi sức sinh sản của Cá Ông Tiên (Pterophyllum scalare) bố mẹ cho ăn thức ăn có hàm lượng đạm khác nhau. Thí nghiệm được bố trí trong bể kính với 4 khẩu phần có các mức protein khác nhau là 20, 30, 40 và 50% protein thô. Sức sinh sản của cá cho ăn thức ăn chứa 50% đạm khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các khẩu phần có hàm lượng đạm thấp hơn (P<0,5) với số 846 trứng/lần đẻ, 1.424 trứng/buồng trứng và 81,5 trứng/g. Trọng lượng trứng của cá cái cho ăn thức ăn chứa 50% protein (1,06 ± 0,03 mg) cao hơn có ý nghĩa so với cá cho ăn các khẩu phần còn lại (P<0,5). Chu kỳ tái phát dục của cá cho ăn thức ăn 50% protein ngắn hơn từ 8-10 ngày so với cá cho ăn các mức hàm lượng đạm còn khác. Khi cho ăn khẩu phần có 50% hàm lượng đạm, tỷ lệ thụ tinh của trứng cá đạt 79,5% đồng thời tỷ lệ nở đạt cao hơn. Như vậy khẩu phần chứa 50% đạm cho kết quả tốt nhất quá trình sinh sản của cá Cá Ông Tiên. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm