Đánh giá khả năng sử dụng cám gạo ly trích dầu làm thức ăn cho cá

Tác giả:

Trần Thị Thanh Hiền và ctv, 2006

Ngày đăng: 09-05-2015
Đóng góp bởi: duynhut
Đánh giá khả năng sử dụng cám gạo ly trích dầu làm thức ăn cho cá
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.261MB | 2151 | 32 | duynhut
Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích xác định khảnăng sử dụng cám ly trích dầu làm thức ăn cho cá.Kết quả phân tích cám ly trích có hàm lượng protein là 16,3%, lipid 2,76%. Chỉ số Peroxit (PV) của cám ly trích sau 4 tháng bảo quản là 11,2 meq/kg có thể sử dụng tốt làm thức ăn cho cá. Khả năng tiêu hóa vật chất khô (ADC), tiêu hóa năng lượng (ADCGE) của cá Tra và cá Rô phi đối với cám ly trích cao hơn so với cám sấy, đặc biệt ở cá Rô phi ADC đối với cám ly trích là 61,1% cao hơn có ý nghĩa so với cám sấy là 48,6% (p<0,05). Với cả hai loại cám, tỉ lệ sống, sinh trưởng của cá Tra khi sử dụng thức ăn có các mức cám khác nhau (30, 40,50 và 60%) khác biệt không có ý nghĩa (p>0,05). Ðối với cá Rô phi, tỉ lệ sống không có sự khác biệt nhưng sinh trưởng của cá ở các nghiệm thức cám ly trích cao hơn và khác biệt có ý nghĩa so với các nghiệm thức cám sấy. Tốc độ sinh trưởng của cá Rô phi đạt cao nhất ở nghiệm thức thức ăn có mức cám ly trích 60% khác biệt với các nghiệm thức còn lại (p<0,05). Cám ly trích dầu có thể sử dụng tốt làm thức ăn cho cá Tra,Rô phi với hàm lượng cám phối chế có thể đến mức 60% trong công thức thức ăn. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm