Đánh giá khả năng chia sẻ năng lượng của lipid cho protein trong thức ăn của cá rô đồng (Anabas testudineus) ở giai đoạn giống

Tác giả:

Trần Lê Cẩm Tú và Trần Thị Thanh Hiền, 2006

Ngày đăng: 10-05-2015
Đóng góp bởi: duynhut
Đánh giá khả năng chia sẻ năng lượng của lipid cho protein trong thức ăn của cá rô đồng (<i>Anabas testudineus<i>) ở giai đoạn giống
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.249MB | 1806 | 20 | duynhut
Thí nghiệm này nhằm đánh giá khả năng chia sẻ năng lượng của lipid cho protein trong thức ăn thông qua sự tăng trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn và thành phần sinh hoá của cá Rô đồng (Anabas testudineus) ở giai đoạn giống (cỡ 2-2,5g/con). Thí nghiệm được bố
trí trong hệ thống bể nhựa 100 lít có nước chảy tràn. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Thời gian thực hiện 40 ngày. Cá được bố trí 15 con/bể và được cho ăn với khẩu phần 6-7% trọng lượng thân. Thức ăn thí nghiệm gồm có 3 nghiệm thức được phối chế có cùng 
mức năng lượng (4,2 kcal/g) và mức protein - lipid lần lượt là 32% - 6%; 26% - 9%, và 23% - 12%. Kết quả cho thấy cá tăng trưởng tốt nhất ở nghiệm thức 32% protein-6% lipid. Tăng trưởng của cá ở nghiệm thức 26% protein-9% lipid và 23% protein-12% lipid 
khác biệt nhau không có ý nghĩa. Như vậy lipid không có khảnăng chia sẻ năng lượng cho protein. Ảnh hưởng của thức ăn thí nghiệm lên hiệu quả sử dụng thức ăn và thành phần sinh hoá của cá Rô đồng cũng được đề cập trong bài viết.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm