Cập nhật về hệ thống định danh tôm biển và nguồn lợi tôm họ penaeidae ở vùng biển đồng bằng sông cửu long

Tác giả:

Nguyễn Văn Thường, 2006

Ngày đăng: 12-05-2015
Đóng góp bởi: duynhut
Cập nhật về hệ thống định danh tôm biển và nguồn lợi tôm họ penaeidae ở vùng biển đồng bằng sông cửu long
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.28MB | 1751 | 25 | duynhut
Dựa vào các dẫn liệu điều tra nguồn lợi tôm biển từ những năm 1980 đến nay và trên cơ sở cập nhật, tổng hợp về nguồn lợi tôm Penaeoidea, hệ thống định loại các loài tôm biển thuộc họ Penaeidae đã được hoàn chỉnh. Kết quả nghiên cứu cho thấy họ tôm Penaeidae ở đồng bằng sông Cửu Long hiện có 10 giống, 26 loài, trong đó các giống Penaeus, Fenneropenaeus , Metapenaeus, Metapenaeopsis và Trachysalambria có ý nghĩa quan trọng đối với nghề nuôi và khai thác ven biển. Nghiên cứu cập nhật về hệ thống định loại tôm hiện nay góp phần thiết thực quan trọng cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng trong nghiên cứu sinh học. Các nghiên cứu gần đây bằng kỹ thuật RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) đã làm rõ hơn về mối quan hệ và sự tiến hóa của các nhóm tôm biển. Các thành tựu này đã phục vụ hữu hiệu cho việc định danh các loài động vật thủy sản nói chung và đối tượng tôm nói riêng.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm