Sinh trưởng và tỷ lệ phile của con lai giữa cá tra (Pangasius hypophthalmus) và ba sa (P. bocourti)

Tác giả:

Dương Thúy Yên và Nguyễn Anh Tuấn, 2006

Ngày đăng: 12-05-2015
Đóng góp bởi: duynhut
Sinh trưởng và tỷ lệ phile của con lai giữa cá tra (<i>Pangasius hypophthalmus<i>) và ba sa (<i>P. bocourti<i>)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.242MB | 1300 | 7 | duynhut
Nhằm tìm hiểu sự tăng trưởng, tỉ lệ phi lê và khả năng tích lũy mỡ của các con lai giữa cá tra (Pangasius hypophthalmus) và ba sa (P. bocourti) giai đoạn nuôi thịt, hai nhóm con lai và hai loài bố mẹ có cùng 90 ngày tuổi được thả nuôi chung trong 3 lồng có thể tích 4 m3 với mật độ175 con/lồng. Cá được cho ăn thức ăn công nghiệp có hàm lượng đạm từ 20-25%. Sau 12 tháng nuôi, cá tra tăng trưởng cao nhất (915 g) và thấp nhất là cá ba sa (524 g). Cá tra lai (Tra ♀x Ba sa ♂) tăng trưởng nhanh hơn ba sa lai (Ba sa ♀x Tra ♂) nhưng cả hai con lai đều tăng trưởng kém hơn so với cá tra. Cá tra có tỉ lệ mỡ tích lũy thấp nhất và tỉ lệ phi lê cao nhất trong bốn nhóm cá. Hai đặc điểm này của cá tra lai và ba sa lai tương đương với cá ba sa. Như vậy, cá tra lai và ba sa lai không thể hiện sự kếp hợp những tính trạng mong muốn từ hai loài bố mẹ. 
 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm