Dự thảo Quyết định Ban hành Hướng dẫn áp dụng VietGAP đối với nuôi thương phẩm tôm chân trắng (P.vannamei), tôm sú (P.monodon)

Tác giả:

Bộ NNPTNT/Tổng cục thủy sản

Ngày đăng: 03-08-2015
Đóng góp bởi: duynhut
Dự thảo Quyết định Ban hành Hướng dẫn áp dụng VietGAP đối với nuôi thương phẩm tôm chân trắng (<i>P.vannamei<i>), tôm sú (<i>P.monodon<i>)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.579MB | 1816 | 15 | duynhut
Ban hành Hướng dẫn áp dụng VietGAP đối với nuôi thương phẩm tôm chân trắng (P.vannamei), tôm sú (P.monodon).

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm