So sánh biện pháp kỹ thuật và hiệu quả kinh tế mô hình nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) xen canh với trồng lúa

Tác giả:

Lam Mỹ Lan và ctv, 2008

Ngày đăng: 15-10-2015
Đóng góp bởi: duynhut
So sánh biện pháp kỹ thuật và hiệu quả kinh tế mô hình nuôi tôm càng xanh (<i>Macrobrachium rosenbergii<i>) xen canh với trồng lúa
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.246MB | 1555 | 37 | duynhut
Thí nghiệm so sánh hiệu quả kỹ thuật và kinh tế giữa mô hình nuôi tôm càng xanh xen canh và luân canh với trồng lúa được thực hiện năm 2003 và 2004 tại hệ thống ruộng thí nghiệm ở Ô Môn. Ruộng thí nghiệm có diện tích 100 m2. Thí nghiệm 1 (mô hình xen canh) và 2 (mô hình luân canh) thả nuôi mật độ 2 con/m2 với hai nghiệm thức kích cỡ tôm thả: tôm bột (PL) và tôm giống. Thí nghiệm 3 (mật độ1 PL/m2) và 4 ( mật độ2 PL/m2) với hai nghiệm thức mô hình nuôi: xen canh và luân canh. Kết quả cho thấy thả tôm bột cho hiệu quả kỹ thuật và kinh tế cao hơn thả tôm giống ở cả hai mô hình nuôi. Trong nghiên cứu này, nuôi luân canh tôm càng xanh ở nghiệm thức mật độ 2 PL/m2 đạt kết quả tốt nhất. Năng suất lúa bị giảm khi giữ mực nước cao trong ruộng nuôi. Tuy nhiên, mô hình nuôi tôm càng xanh ở mật độ thấp xen canh với trồng lúa thích hợp cho những nông hộ có vốn đầu tư ít.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm