Ảnh hưởng kích cỡ giống lên năng suất và hiệu quả kinh tế mô hình nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) và lúa luân canh ở Cần Thơ

Tác giả:

Nguyễn Quang Trung và ctv, 2008

Ngày đăng: 15-10-2015
Đóng góp bởi: duynhut
Ảnh hưởng kích cỡ giống lên năng suất và hiệu quả kinh tế mô hình nuôi tôm càng xanh (<i>Macrobrachium rosenbergii<i>) và lúa luân canh ở Cần Thơ
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.271MB | 1558 | 24 | duynhut
Nghiên cứu mô hình nuôi tôm càng xanh luân canh được thực hiện tại quận Ô Môn, huyện Cờ Đỏ, Thốt Nốt và Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ năm 2005. Nghiên cứu gồm 2 nghiệm thức là nghiệm thức tôm bột PL 15 với mật độ thả 4 PL/mvà nghiệm thức tôm giống với mật độ thả 2 con giống/m2. Tôm được cho ăn thức ăn viên kết hợp với ốc bươu vàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy các thông số môi trường nằm trong khoảng thích hợp cho sự phát triển của tôm càng xanh. Năng suất khi thả nuôi tôm bột (946 kg/ha) cao hơn so với khi thả nuôi tôm giống (679 kg/ha) (p<0,05). Lợi nhuận khi thả tôm bột cao hơn và khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) so với khi thả tôm giống. Mô hình thả tôm bột cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn thả tôm giống.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm