Nghiên cứu sử dụng sinh khối artemia sống để ương cá chẽm (Lates calcarifer)

Tác giả:

Trần Hữu Lễ và ctv, 2008

Ngày đăng: 15-10-2015
Đóng góp bởi: duynhut
Nghiên cứu sử dụng sinh khối artemia sống để ương cá chẽm (Lates calcarifer)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.273MB | 1474 | 30 | duynhut
Thí nghiệm ương giống cá Chẽm (Lates calcarifer) được thực hiện trong ao đất (50m2/ao) tại Trại Thực Nghiệm Vĩnh Châu (Khoa Thủy sản, Đại học Cần thơ), Tỉnh Sóc Trăng với 3 nghiệm thức thức ăn khác nhau là: 100% Artem ia sinh khối tươi sống (NT1), 50 % Artemia sinh khối tươi sốn g và 50 % cá tạp (NT2); 100% cá tạp (NT3). Mật độ ương là 20 con/m2 với khối lượng cá ban đầu là 0,3±0,1g/con. Kết quả sau 30 ngày ương cho thấy Artemia sinh khối tươi sống là loại thức ăn rất được ưa thích của cá Chẽm, tốc độ tăng trưởng của cá khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) và trọng lượng cá đạt 2,0-4,5 g/con khi kết thúc thí nghiệm. Tỷ lệ sống giữa các nghiệm thức đều >80% và không khác biệt có ý ng hĩa thống kê (p>0,05). 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm