Hiện trạng sản xuất và một số vấn đề về chất lượng cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giống ở Đồng Tháp

Tác giả:

Dương Thúy Yên và Nguyễn Văn Triều, 2008

Ngày đăng: 15-10-2015
Đóng góp bởi: duynhut
Hiện trạng sản xuất và một số vấn đề về chất lượng cá tra (<i>Pangasianodon hypophthalmus<i>) giống ở Đồng Tháp
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.316MB | 1656 | 35 | duynhut
Sản xuất giống nhân tạo cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) được phát triển mạnh ở tỉnh Đồng Tháp từ năm 1998. Để tìm hiểu kỹ thuật sản xuất giống cá tra và phân tích những khía cạnh liên quan đến chất lượng giống lâu dài, chúng tôi đã chọn ngẫu nhiên 30 trong số 61 trại giống cá tra ở huyện Hồng Ngự để phỏng vấn. Các chủ trại được hỏi về qui mô sản xuất của trại, cách chọn và chăm sóc đàn cá bố mẹ, kỹ thuật sinh sản nhân tạo, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình sản xuất và hiểu biết của họ về quản lý chất lượng đàn cá. Khảo sát cho thấy, người dân nắm vững thao tác kỹ thuật nhưng hiểu biết của họ về quản lý chất lượng di truyền đàn cá bố mẹ còn hạn chế. Cá ch chọn đàn cá bốmẹ, thời gian sử dụng cá, tỉ lệ đực cái và phương pháp trộn lẫn sản phẩm sinh dục hiện đang áp dụng trong sản xuất giống là những vấn đề chính ảnh hưởng sự đa dạng di truyền của đàn cá nuôi. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm