Nuôi vỗ thành thục và kích thích cá lăng (Mystus wyckii) sinh sản bằng kích dục tố

Tác giả:

Nguyễn Văn Kiểm và Nguyễn Văn Triều, 2008

Ngày đăng: 15-10-2015
Đóng góp bởi: duynhut
Nuôi vỗ thành thục và kích thích cá lăng (<i>Mystus wyckii<i>) sinh sản bằng kích dục tố
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.307MB | 1215 | 38 | duynhut
Cá lăng (M. wyckii) hoàn toàn thành thục sau 4 tháng nuôi vỗtrong ao nước tĩnh với thức ăn là cá tạp và thức ăn viên có hàm lượng đạm 35%. Tỉ lệ thành thục, hệ số thành thục, sức sinh sản tương đối, tuyệt đối của cá lăng của cá nuôi bằng cá tạp (TN 1) cao hơn so với cá nuôi bằng thức ăn viên (NT 2). Điều đó cho thấy thức ăn là cá tạp đã có tác dụng tốt tới sự thành thục sinh dục của cá. Khi cá đã thành thục có thể dùng HCG, não thùy thể họ cách ép kết hợp với LHR-Ha và Motilium để kích thích cá sinh sản. Kết quả nghiên cứu đã ghi nhận với liều lượng 3mg+80µg + 3,5mg Motilium/kg cá cái đã cho tỉ lệ cá rụng trứng 44,44%, tỉ lệ thụ tinh: 32,14% và tỉ lệ nở 84,31%. Trong khi đó ở liều 3mg não thùy kết hợp với 3000UI/kg thì cá không rụng trứng. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm