Ảnh hưởng của bột bắp với tỷ lệ khác nhau lên tăng trưởng và hàm lượng carotenoid trong cơ thịt cá trê vàng (Clarias macrocephalus)

Tác giả:

Nguyễn Hữu Nghĩa

Ngày đăng: 14-11-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Ảnh hưởng của bột bắp với tỷ lệ khác nhau lên tăng trưởng và hàm lượng carotenoid trong cơ thịt cá trê vàng (Clarias macrocephalus)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 5.8MB | 1594 | 27 | nhloc

Thí nghiệm tìm hiểu khả năng ảnh hưởng của bột bắp với tỷ lệ khác nhau lên tăng trưởng và hàm lượng carotenoid trong cơ thịt của cá trê vàng được tiến hành trong thời gian 5 tháng, nuôi cá với mật độ là 40 con/m2 và có khối lượng trung bình ban đầu là 8,67 g/con. Thí nghiệm được thực hiện với 4 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần và nuôi trong 12 giai hình hộp chữ nhật có thể tích nước (4m3). Hệ thống giai nuôi được bố trí trong cùng 1 ao có độ sâu ao là 1,5m và bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên. Các nghiệm thức được bổ sung nguồn bột bắp với các tỷ lệ tăng dần đều từ nghiệm thức 1 đến nghiệm thức 4 lần lượt là 0%, 5%, 10%, 15% và được phối trộn với nguồn thức ăn có độ đạm là 40%. Cá ở các giai nuôi có cùng điều kiện chăm sóc và quản lý.

Trong suốt quá trình thí nghiệm, nhiệt độ dao động 26,2 - 29,9 0C, pH dao động từ 7,50 - 7,71. Tỷ lệ sống ở các nghiệm thức khá cao dao động từ 92,3% - 95,8%.

Khi xét về chỉ tiêu khối lượng cá thì kết thúc thí nghiệm khối lượng của cá trung bình đạt từ 243 - 255,7 g/con. Hệ số (FCR) của cá thấp nhất ở nghiệm thức 3 là 1,13, kế đến là nghiệm thức 2 có giá trị FCR là 1,14 và FCR cao nhất là nghiệm thức 1 và nghiệm thức 4 có giá trị FCR là 1,16. Sản lượng cá ở nghiệm thức 3 đạt 38,1 (kg/giai/vụ) và ở nghiệm thức 2 là 37,7 (kg/giai/vụ) và thấp nhất là nghiệm thức 1 và nghiệm thức 4 chỉ đạt 37,3 (kg/giai/vụ).

Kết quả phân tích hàm lượng carotenoid cho thấy, hàm lượng này trong cơ thịt của cá ngoài tự nhiên là cao nhất 32,3 µg/L nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05) so với chỉ tiêu tương ứng ở nghiệm thức 4. Ngược lại, hàm lượng carotenoid thấp nhất ở nghiệm thức 1 là 12,8 µg/L và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với chỉ tiêu tương ứng của cá ở các nghiệm thức còn lại.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm