Khảo sát hiện trạng và hiệu quả kinh tế kỹ thuật của mô hình nuôi lươn phổ biến ở Thoại Sơn, Châu Thành An Giang

Tác giả:

Nguyễn Minh Hiển

Ngày đăng: 14-11-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Khảo sát hiện trạng và hiệu quả kinh tế kỹ thuật của mô hình nuôi lươn phổ biến ở Thoại Sơn, Châu Thành An Giang
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.8MB | 1327 | 52 | nhloc

Kết quả phân tích số liệu cho thấy mô hình nuôi lươn không bùn có năng suất cao nhất, cụ thể là mô hình nuôi lươn trong bể lót bạt với cây tràm được nhiều hộ nuôi, năng suất bình quân đạt cao nhất (8,35±1,15 kg/m2/vụ ), còn với mô hình nuôi lót bạt có bùn năng suất bình quân đạt (7,85±3 kg/m2/vụ). Mô hình nuôi lươn bể lót bạt có bùn chi phí bình quân đầu tư cao nhất (774.000±154.000 đồng/m2/ vụ), còn với mô hình nuôi lươn không bùn chi phí bình quân thấp nhất (690.000±105.000 đồng/m2/ vụ) Lợi nhuận cao nhất là mô hình nuôi không bùn trong bể lót bạt với cây tràm (435.000±175.000đồng/m2/vụ), thấp nhất là mô hình nuôi lươn có bùn (426.000±100.000 đồng/m2/vụ).

Trong các mô hình nuôi, hiện tại còn đang gặp nhiều khó khăn như thiếu vốn, dịch bệnh, nguồn giống chưa đạt chất lượng cao, thiếu kiến thức về kỹ thuật nuôi, vấn đề về nguồn thức ăn,... Là những vấn đề trực tiếp ảnh hưởng đến quá trình nuôi. Từ đó đề xuất một số giải pháp cơ bản như hỗ trợ vay vốn với lãi suất thấp, mở các buổi tập huấn gần địa phương nâng cao kỹ thuật cũng như kiến thức quản lý, chăm sóc cho các hộ nuôi, cung cấp nguồn giống tốt nhằm giúp người nuôi đạt năng suất cao hơn trong các vụ nuôi tiếp theo.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm