Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ ăn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá Cóc (Cyclocheilichthys enoplos) giai đoạn giống.

Tác giả:

Trương Thị Huyền Trân

Ngày đăng: 21-11-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ ăn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá Cóc (Cyclocheilichthys enoplos) giai đoạn giống.
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1.2MB | 1199 | 31 | nhloc

Kết quả cho thấy, cá Cóc loài loài ăn tạp thiên về động vật có chỉ số chỉ số RLG là 0,78. Thời gian để tiêu hóa hết thức ăn trong ruột vào buổi sáng là 4 giờ 30 phút và buổi chiều là 3 giờ 30 phút.

Sau 60 ngày ương ở nghiệm thức cá được cho ăn với tần số 4 lần/ngày có tốc độ tăng trưởng tuyệt đối theo ngày về khối lượng, chiều dài và tỷ lệ sống cao nhất lần lượt là 7,44 mg/ngày; 0,24 mm/ngày; 61,3% và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p > 0,05) so với các chỉ tiêu tương ứng đối với các nghiệm thức còn lại. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm