Khảo sát khía cạnh kỹ thuật và hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh tại huyện Hòn Đất - Kiên Giang

Tác giả:

Danh Đâm

Ngày đăng: 21-11-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Khảo sát khía cạnh kỹ thuật và hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh tại huyện Hòn Đất - Kiên Giang
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.6MB | 932 | 33 | nhloc

Diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh trung bình 0,39±0,42 ha/ao. Tỷ lệ hộ nuôi sử dụng ao lắng là 35%, các hộ không sử dụng ao lắng khi nuôi là 65%

Mật độ tôm thả nuôi dao động từ 70-90 con/m2. Năng suất cao nhất là 6 tấn/ha, thấp nhất là 0 tấn/ha và tỷ lệ sống cao nhất là 75% , và thấp nhất là 0%

Thời gian nuôi tôm thẻ chân trắng trung bình là 53,7±14,4 ngày, thức ăn được hộ nuôi sử dụng nhiều nhất là CP với FCR = 1,5.
Tổng chi phí của mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh là 118,8±133 triệu đồng/vụ/ha. Có 65% số hộ nuôi bị thua lỗ, mức thua lỗ cao nhất là 287,7 triệu đồng/ha, thua lỗ thấp nhất là 6 triệu đồng/ha. Chỉ có 35% số hộ nuôi có lợi nhuận, mức lợi nhuận cao nhất là 80,1 triệu đồng/ha, thấp nhất là 16 triệu đồng/ha.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm