Khảo sát khía cạnh kinh tế - kỹ thuật của mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh tại huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau.

Tác giả:

Nguyễn Hoàng Gia

Ngày đăng: 21-11-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Khảo sát khía cạnh kinh tế - kỹ thuật của mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh tại huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau.
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.6MB | 1563 | 45 | nhloc

Qua kết quả khảo sát cho thấy, diện tích ao nuôi trung bình ở mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh 0,32 ± 0,13 ha/ao. Tỷ lệ sống trung bình đạt 65,25 ± 41,65 %, kích cỡ trung bình đạt 75,25 ± 61,03 con/kg. Năng suất trung bình là 4,75 ± 4,56 tấn/ha/vụ, tống chi phí trung bình là 121,3 ± 61,2 triệu đồng/ha, lợi nhuận mang lại trung bình 49,8 ± 83,2 triệu đồng/ha.

Người dân còn gặp nhiều trở ngại về nguồn vốn trong quá trình nuôi, chất lượng con giống chưa được quản lý nghiêm ngặc gây thua lỗ cho người nuôi, chi phí nhiên liệu, chi phí điện ngày càng tăng, dịch bệnh bùng phát, giá tôm không ổn định làm người nuôi gặp khó khăn. Cần đề ra các biện pháp khắc phục để phát triển mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh lâu dài.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm