Khảo sát khía cạnh kinh tế, kỹ thuật của mô hình nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) theo VietGAP tại Cao Lãnh - Đồng Tháp

Tác giả:

Nguyễn Vũ Linh

Ngày đăng: 22-11-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Khảo sát khía cạnh kinh tế, kỹ thuật của mô hình nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) theo VietGAP tại Cao Lãnh - Đồng Tháp
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.9MB | 1242 | 45 | nhloc

Qua kết quả khảo sát cho thấy, ao nuôi có diện tích trung bình khoảng 1 ha, nguồn nước sử dụng trong suốt quá trình nuôi là nước sông, con giống chủ yếu là post 10 – 15 và phần lớn con giống có nguồn gốc từ địa phương. Mật độ thả giống phổ biến ở mô hình này dao động từ 15 –20 con/m2, tỷ lệ sống trung bình là 58,6%, năng suất bình quân là 2,2 tấn/ha. Thức ăn được chọn sử dụng cho nuôi tôm chủ yếu là thức ăn công nghiệp. Chi phí bình quân là 237,6 trđ/ha, lợi nhuận trung bình 329,8 trđ/ha/vụ. Tỷ suất lợi nhuận bình quân là 0,578 ± 0,033 và không có hộ thua lỗ.

Từ thực tế cho thấy hiệu quả và lợi nhuận mang lại từ mô hình nuôi tôm càng xanh theo VietGAP khá cao.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm