Đánh giá hiệu quả Kinh tế - Kỹ thuật của mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh tại huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre

Tác giả:

Trần Văn Thánh

Ngày đăng: 22-11-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Đánh giá hiệu quả Kinh tế - Kỹ thuật của mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh tại huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1MB | 1782 | 77 | nhloc

Tổng diện tích ao nuôi tôm thẻ chân trắng trung bình là 0,48±0,25 ha, diện tích ao nuôi trung bình là 0,31±0,15 ha, còn diện tích ao lắng của các hộ nuôi trung bình  là 0,065±0,058 ha. Tất cả hộ nuôi đều thả 2 vụ/năm, nguồn gốc con giống chủ yếu là từ Miền trung chiếm 87%,  hệ số chuyển hóa thức ăn là 1,69±0,24.

Năng suất trung bình đạt 6,47±2,7 tấn/ha/vụ, chi phí đầu tư vào 508,6±187,8 triệu đồng/ha/vụ, trong đó thì chi phí thức ăn chiếm (70,1%), chi phí giống chiếm (14,6%) trong tổng chi phí của vụ nuôi. Các chi phí khác như cải tạo, nhiên liệu, thuốc hóa chất, máy móc và chi phí khác ảnh hưởng không đáng kể tới lợi nhuận của vụ nuôi. Lợi nhuận trung bình của một vụ nuôi đạt (487,5±394,9 triệu đồng/ha/vụ).

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm