Khảo sát khía cạnh kinh tế - kỹ thuật mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh tại huyện Kiên Lương – Kiên Giang

Tác giả:

Châu Văn Nhiều

Ngày đăng: 22-11-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Khảo sát khía cạnh kinh tế - kỹ thuật mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh tại huyện Kiên Lương – Kiên Giang
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1.4MB | 2507 | 66 | nhloc

Nghề nuôi tôm ở Kiên Lương – Kiên Giang phát triển nhanh trong thời gian qua, trong đó tôm thẻ chân trắng được quan tâm nhất. Vì vậy, đề tài được thực hiện nhằm đánh giá hiện trạng nghề nuôi tôm thẻ chân trắng, tìm ra giải pháp khắc phục các vấn đề tồn tại trong nghề nuôi tôm của huyện, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế nghề nuôi. Diện tích mặt nước của các hộ nuôi trung bình 1,26±0,85ha, tỷ lệ diện tích ao lắng/diện tích ao nuôi trung bình 13,5±16,5%. Số hộ sử dụng ao lắng trong mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng là 100%. Tôm thẻ chân trắng có thời điểm thả giống kéo dài (tháng 1-10) và nuôi nhiều vụ trong năm, thời điểm thả giống tôm thẻ chân trắng từ tháng 6-10 đem lại hiệu quả sản xuất cao. Mô hình nuôi tôm TCT thâm canh có mật độ cao trung bình 107±21 con/m2, tỷ lệ sống trung bình cao 89±6,09%, năng suất trung bình cao 11±2,29 tấn/ha/vụ. Tổng chi phí bình quân 887±137 triệu đồng/ha/vụ, mang lại lợi nhuận tương đối cao khoảng 364±224 triệu đồng/ha/vụ, tỷ suất lợi nhuận tương đối 0,39±0,23. Sự biến động lớn về lợi nhuận và có 6,7% hộ thua lỗ thể hiện rủi ro trong quá trình nuôi. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm