Thử nghiệm bổ sung Rong Bún, Rong Mền trong phối thức ăn cho cá Rô Phi giai đoạn cá giống

Tác giả:

Lê Ô Kê

Ngày đăng: 22-11-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Thử nghiệm bổ sung Rong Bún, Rong Mền trong phối thức ăn cho cá Rô Phi giai đoạn cá giống
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1.2MB | 1377 | 39 | nhloc

Kết quả đạt được sau 8 tuần nuôi thì tỷ lệ sống của cá cao nhất ở nghiệm đối chứng 87,6% và thấp nhất ở nghiệm thức 10% rong Mền 75,5% và không có sự khác sự biệt giữa các nghiệm thức.

Nghiệm thức sử dụng 20 % rong Bún phối trộn với TACN cá có tốc độ tăng trưởng tốt nhất (13,1g), DWG đạt (0,138/g/ngày). Thấp nhất là nghiệm thức bổ sung rong Mền (10 %) tốc độ tăng trưởng cá là 9,79g và DWG đạt (0,084/g/ngày).

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm